«Угода користувача про умови використання мобільного додатку «еЧитальня»

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода Користувача (далі — «Угода» або «Угода користувача») регламентує відносини між ДО «Український інститут книги», яке має адресу місцезнаходження, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 20 (далі — «УІК»), та особою, яка використовує мобільний додаток «еЧитальня» (далі — «Користувач» та «Додаток» відповідно), УІК та Користувачі іменуються надалі – «Сторони».
1.2. Умови цієї Угоди є публічною офертою у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України та використання Додатку можливе виключно на умовах цієї Угоди. Вказана оферта є публічним договором приєднання, тобто згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Користувачів.
Згідно зі статтями 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо сторона згодна з умовами (акцепту) цієї оферти, вона повинна надати всі необхідні вихідні дані, які вимагаються УІК у Додатку та погодитись з умовами цієї Угоди. В такому випадку ця Угода вважатиметься укладеною.
1.3. Користувачами Додатку є будь-які фізичні та юридичні особи.
1.4. Додаток є програмою розробленою для мобільних пристроїв, які працюють під управлінням операційних систем «iOS» та «Android» , в тому числі планшетних пристроїв (далі – мобільні пристрої). Платформи та шляхи завантаження Додатку для операційної системи Android здійснюються через PlayMarket та завантаження Додатку для операційної системи «iOS» здійснюється через AppStore.
1.5. УІК надає Користувачеві право на користування Додатком на безкоштовній основі.
1.6. Проходження процедури активації Додатку (далі — «Реєстрація») та подальше використання Додатку є підтвердженням згоди зі всіма умовами, вказаними в цій Угоді. УІК визнає Користувачем будь-яку особу, яка є клієнтом УІК та пройшла процедуру реєстрації в Додатку та використовує Додаток у відповідності з його функціональним призначенням. На таких осіб розповсюджуються положення цієї Угоди у відповідності зі статями 633 и 634 Цивільного кодексу України.
1.7. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку УІК його персональних даних, наданих при реєстрації, у тому числі, але не обмежуючись, для формування і передачі відповіді Користувачеві. Також Користувач підтверджує свою згоду на передачу вказаних вище персональних даних третім особам і їх обробку третіми особами в цілях виконання цієї Угоди і реалізації функціонування Додатка, а також вирішення претензій, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.
1.8. Ця Угода може бути змінена і/або доповнена УІК в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями. У разі незгоди з умовами такої зміненої Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Додатка.
1.9. Звернення, пропозиції та претензії фізичних і юридичних осіб до УІК, пов'язані зі змістом і функціонуванням Додатку, порушеннями прав та інтересів третіх осіб, «Угода користувача про умови використання мобільного додатку «еЧитальня» вимог законодавства України можуть бути надіслані на адресу електронної пошти: [email protected]
1.10. Угода складена у відповідності до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, належать вирішенню у відповідності до законодавства України.
1.11. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, підтверджує достовірність наданих ним при реєстрації і даних, фотографій і інших інформаційних та ілюстраційних матеріалів (далі – даних або інформації) і приймає на себе усю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність та відповідність чинному законодавству.
1.12. Користувач приймає на себе усі можливі ризики, пов'язані з допущеними ним помилками і неточностями в наданих даних.
1.13. Ця Угода користувача є відкритим та загальнодоступним документом.
1.14. Користувач надає УІК право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Додаток, послуги УІК або інформацію рекламного характеру.

2. Функціональні можливості Додатку

2.1. Додаток є допоміжним для читання книжок в електронному форматі.
2.2. Додаток надає Користувачу можливість за допомогою використання мобільних пристроїв та мережі Інтернет:
Зареєструватися у Додатку, надавши всі необхідні вихідні дані, які вимагаються УІК у Додатку;
Читати українські книжки:
* сучасні та класичні;
* вітчизняні та перекладні;
* художні, науково-популярні, публіцистичні;
* комфортний масштабований розмір шрифта;
* зручний тематичний пошук;
* навіть без інтернету – текст доступний офлайн на смартфоні та планшеті.

2.3. Додаток заохочує до читання. Використання Додатку Користувачем не несе ніякої відповідальності для УІК.
2.4. Рекомендації та будь-яка інша інформація, яка надається спеціалістами Користувачеві при використанні Додатку носить рекомендований характер, не є обов’язковою до виконання Користувачем і не несе ніякої відповідальності для УІК та спеціалістів.

3. Права та обов’язки Користувача

3.1. Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.
3.2. Користувачу надається право використання Додатку виключно з метою особистого використання у сфері читання. При цьому Користувач може використовувати Додаток виключно відповідно до умов цієї Угоди.
3.3. Користувач зобов'язується не використовувати Додаток з порушенням прав і законних інтересів УІК, інших правовласників, третіх осіб і цієї Угоди.
3.4. Користувач зобов'язується вживати належні заходи для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність у разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.
3.5. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком, у тому числі, Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпіляцію Додатка, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатка, злом функціонала Додатка.
3.6. Користувач несе відповідальність за використання Додатка будь-якими способами, прямо не дозволеними в цій Угоді.
3.7. Користувач зобов’язується надавати УІК при реєстрації та в подальшому при використанні Додатку достовірні дані про себе та свою діяльність у сфері роботи.
Забороняється направляти фотографії зроблені третіми особами, не пов’язаних з діяльністю Користувача.
3.8. Перед установкою Додатка на свій мобільний пристрій Користувач зобов'язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток, розміщеною в цій Угоді. Установка Додатка у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем вказаного в цьому пункті зобов’язання та погодження з усіма умовами Угоди.
3.9. Умови використання Додатка, вказані в цій угоді, можуть бути змінені і/або доповнені УІК в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або таких доповнень, означає згода «Угода користувача про умови використання мобільного додатку «еЧитальня»
Користувача з такими змінами і/або доповненнями, в зв'язку, з чим Користувач зобов'язується регулярно відстежувати зміни вказані в цій Угоді.
3.10. Користувач надає згоду УІК здійснювати обробку його персональних даних відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.
3.11. Користувачеві заборонено надсилати шляхом використання Додатку матеріалів рекламного, еротичного, порнографічного, образливого характеру або таких матеріалів, які не мають відношення до мети функціонування Додатку .
3.12. У випадку, якщо при використанні Додатку Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно УІК та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

4. Права та обов’язки УІК

4.1. УІК має право передавати права і обов'язки за цією Угодою третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.
4.2. УІК має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Додатка, у тому числі направляти рекламні, інформаційні і інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку.
4.3. УІК надає Користувачеві право на користування Додатком на безкоштовній основі.
4.4. УІК має право заблокувати доступ Користувача до Додатка або його частини у разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.
4.5. УІК має право, з урахуванням пункту 3.10 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача. Дані використовуються для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.
4.6. УІК має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком без відшкодування Користувачеві збитків, що зазнали, у тому числі у разі, якщо у УІК є дані вважати, що Користувач або його афільовані особи (умисно або неумисно):
при користуванні Додатком порушують законодавство, положення цієї Угоди або права та законні інтереси третіх осіб;
користуються Додатком недобросовісно, або не у відповідності з цього функціональним призначенням;
наносять шкоду Додатку або його роботоспроможності;
здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Додатка та інформації у ньому;
створюють загрозу збою технічних та/або програмних засобів УІК та/або третіх осіб.
4.7. УІК має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком у випадку наказу або рішення державного або іншого уповноваженого органу. «Угода користувача про умови використання мобільного додатку «еЧитальня» Стор. 5

5. Гарантії та відповідальність Сторін

5.1. Для виконання цієї Угоди УІК можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що вказаним третім особам надаються такі ж права, як і володільцю прав на користування Додатком, в тому числі по відношенню до персональних даних Користувача.
5.2. Користувач гарантує, що не робитиме яких-небудь дій, спрямованих виключно на спричинення збитку УІК, операторам стільникового мобільного зв'язку, правовласникам або іншим особам.
5.3. У разі порушення правил використання Додатка, обов'язків Користувача і заборон, вказаних в розділі 3 цієї Угоди, а також у разі порушення пункту 4.4 цієї Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати УІК збитки, заподіяні такими діями в повному об'ємі.
5.4. Користувач несе повну відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатка, встановленого на мобільний пристрій Користувача.
5.5. У разі втрати, видалення, ушкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, усю відповідальність несе Користувач.
5.6. Визнаючи міжнародний характер мережі Інтернет, Користувач приймає на себе всю відповідальність за дотримання усіх місцевих правил і законів , що стосуються дій Користувача в мережі.
5.7. Додаток та рекомендації спеціалістів мають рекомендаційний характер, тому УІК не несе будь-якої відповідальності за понесення збитків Користувачем при використанні будь-яких даних та інформації отриманої на підставі використання цього Додатку.
5.8. Додаток надається УІК «як є». УІК не гарантує Користувачу відповідність Додатку цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність надісланої персональної інформації Користувачем.
5.9. УІК не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Додатку.
5.10. УІК не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, рекомендацій або рекомендацій отриманих від спеціаліста під час використання Додатку.
5.11. УІК не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, отриманої від Користувача, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Додатку, так і іншими можливими способами.


6. Права інтелектуальної власності «Угода користувача про умови використання мобільного додатку «еЧитальня».


6.1. Користувач при використанні Додатку направляє за допомогою мобільних пристроїв та мережі Інтернет запити, зроблені ним особисто при здійсненні своєї діяльності.
6.2. Користувач гарантує, що ним не порушуються будь-які права третіх осіб, в тому числі права інтелектуальної власності, на фотографії та інші зображення, що надаються Користувачем при використанні Додатку.
6.3. Користувач передає у власність УІК, тобто дозволяє УІК безкоштовно використовувати фотографії та інші зображення, а також дозволяти та забороняти використання цих фотографій та зображень третім особам, будь-якими способами, на території всіх країн світу, протягом необмеженого строку, та на виключній основі.
6.4. Користувачеві заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені у Додатку, без письмового дозволу на це УІК або відповідного правовласника.
6.5. Фотографії, база даних Додатку є власністю УІК.
6.6. Користувачеві заборонено розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам.

7. Заключні положення

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і УІК докладуть усі зусилля для їх дозволу шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають дозволу у відповідному компетентному суді за місцем знаходження УІК.
7.2. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.
7.3. Ця Угода вступає в силу для Користувача з моменту встановлення Додатку в мобільний пристрій і діє безстроково.
7.4. Кожні із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
7.5. Ця Угода складена українською мовою.
7.6. Якщо яке-небудь положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не вплине на дійсність або застосування інших положень цієї Угоди.